Onze oplossing voor uw zorgen

Als ontwikkelend aannemer wilt u zich graag focussen op uw eigen werkzaamheden, namelijk uw bouwobject. Het werk voorafgaand aan het bouwproces, zoals het realiseren van een bouwkuip, zorgt regelmatig voor onvoorziene werkzaamheden en onnodig tijdverlies. BAM Milieu heeft hier een praktische en doeltreffende oplossing voor ontwikkeld: KUIP op MAAT.

KUIP op MAAT is de totaaloplossing voor een compleet, tijdig, binnen budget opgeleverde droge bouwkuip.

Omdat alle werkzaamheden sterk van elkaar afhankelijk zijn, moeten de raakvlakken tussen verschillende disciplines goed op elkaar afgestemd worden. Daarnaast zijn onder andere verontreinigde grond en archeologie risico’s voor dit proces. Deze combinatie van complexiteiten kan faalkosten en stagnatie veroorzaken.

BAM Milieu heeft de kennis en ervaring in huis en heeft al deze aspecten gecombineerd in het concept KUIP op MAAT®. Voor u betekent dit één aanspreekpunt en een tijdig, binnen budget opgeleverde droge bouwkuip.

Deze website geeft u een overzicht van een groot aantal onderdelen die binnen de KUIP op MAAT vallen. Mocht u vragen hebben, neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Een tijdelijke of permanente grond en/of waterkerende constructie, bijvoorbeeld een damwand, is een van de basiselementen voor diverse soorten bouwprojecten, zoals parkeergarages, waterkeringen, kelders, kadeconstructies en funderingselementen. Denk bijvoorbeeld aan binnenstedelijke inbreidingslocaties, waarbij het gebruik van een grondkerende constructie vrijwel altijd onvermijdelijk is.

Een droge bouwkuip is zeer belangrijk gedurende het hele project. Met gedegen onderzoek en ontwerp realiseert BAM Milieu een geschikte grondwaterbemaling, zodat in den droge gewerkt kan worden.

Op diverse plaatsen in de Nederlandse bodem bevinden zich Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, (hand)granaten, kleine munitie en dergelijke. Als op die plaatsen gegraven wordt kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Een goede uitvoering van een bouwkuip begint met gedegen en doelmatig vooronderzoek. Met daarbij een pragmatisch advies en ontwerp op basis van jarenlange uitvoeringservaring. BAM Milieu verzorgt het allemaal en dit voor alle items die bij de realisatie van een bouwkuip aan de orde zijn.

Op sommige bouwlocaties bevinden zich nog oude gebouwen die gesloopt moeten worden voordat gestart kan worden met de bouwactiviteiten.  

Wilt u gaan bouwen op een perceel verontreinigde grond of wilt u een dergelijke locatie kopen? BAM Milieu maakt de bodem op efficiënte wijze geschikt voor het (nieuwe) gebruik.

Als gevolg van het ruimtegebrek in Nederland wordt steeds vaker ondergronds gebouwd. Dit kan betekenen dat grondwater onttrokken en geloosd moet worden om in den droge te kunnen werken, bijvoorbeeld bij de bouw van parkeergarages. Het lozen van dit grondwater mag in veel gevallen niet direct gebeuren, maar pas na behandeling.